Električni bojleri 30 litara su idealni za zagrijavanje i potrošnju tople vode u malom kućanstvu od jedne osobe.

  • Filtriraj

    Kategorije proizvoda

    Cijena