Veliki električni bojleri od 150 litara za efikasnu pripremu potrošne tople vode uključuju i modele koji mogu kombinirati dodatne izvore energije, poput solarne i centralnog grijanja.

  • Filtriraj

    Kategorije proizvoda

    Cijena